Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

Uniwersytety


Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków
tel.: (12) 422-10-33, fax: (12) 422-32-29
www.uj.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście, 00-927 Warszawa, tel. (0-22) 552-00-00
www.uw.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14,
15-097 Białystok,
tel. 7457001 fax. 7447749
www.uwb.edu.pl

Uniwersytet w Gdańsku
ul. Bażyńskiego 1a,
80-952 Gdańsk,
tel. centrala (+58) 552 91 00 lub wew. 21 00,
fax. (+58) 552 03 11
www.univ.gda.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań,
tel. centrala (+4861)829 4000
www.amu.edu.pl

Uniwersytet ŁódĽki
ul. Narutowicza 65, 90-131 ŁódĽ,
tel. (042) 635 40 00,
fax: (042) 678 39 58
www.uni.lodz.pl/portal

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin,
centrala: +48 (81) 537 51 00,
fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02,
www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
tel. centr.: 611-40-10,
fax: +48 (56) 654-29-48, 654-29-44
www.umk.pl

Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. (0 77) 541-59-03

www.uni.opole.pl

Uniwersytet Szczeciński
al. Jedności Narodowej 22a,
70-453 Szczecin, tel. (91) 444-11-72, fax 444-11-74
www.uni.opole.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice,
tel. centrala: (+48 32) 258 82 11, 359 19 56, 359 19 57, 359 24 00
www.us.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów,
tel. + 48 17 872 10 00,
tel/fax: + 48 17 852 20 44
www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,
telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,
tel. 343-68-47, fax. 344-34-21
www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
tel. (022) 561-88-00
www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra,
Tel (068) 328 2000
www.uz.zgora.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.lublin.pl


strona główna kontakt forum statystyka